fbpx

Redovisning i Nacka

Redovisning

Bokföring / Löner / Skatter & Moms / Bokslut / Rådgivning/ HR

Låt oss hjälpa er med redovisningen. Ni får månatliga avstämningar från våra experter som gärna lägger en extra kommentar kring din redovisning. Vi ser även till att hitta den effektivaste lösningen så ni kan fokusera på verksamheten. Det ska inte vara krångligt att sköta sin redovisning och vi hjälper dig förstå rapporterna och din ekonomi.

Hos oss är taket högt och vi agerar alltid som bollplank där inga frågor är för dumma. Vi stöttar företagaren/ledaren att investera i rätt saker för att uppnå god lönsamhet idag, imorgon och på sikt. Vi jobbar med fasta priser och gärna all inklusive så att klienten vet vad det kostar varje månad.

Våra Tjänster

Vår drivkraft är företagens framgång och rekommendationer är vår strategi för tillväxt.

Bokföring

Read more arrow

– Vi upprätthåller den löpande bokföringen åt våra kunder. Här är det upp till våra kunder hur mycket ni vill ha hjälpa med och vi sköter gladligen hela processen så du inte ens behöver öppna kuvert.

 • Sortering av verifikationer i rätt tidsföljd
 • Klassificering/kontering av verifikationerna
 • Dataregistrering/huvudbokföring

Leverantörsreskontra

Read more arrow

– Vi upprätthåller en komplett leverantörsreskontra där vi även sköter utbetalningarna. Några av våra kunder kommer in med papper och då digitaliserar vi det åt dem så dem ändå alltid kommer åt allting på webben. Digitaliseringen är en del för att undvika dubbelbetalningar, påminnelser och för att man ska få in fakturan så fort som möjligt för attest för att hinna bestrida den om de skulle vara felaktig.

Det enda ni behöver göra är att attestera fakturan så går den för betalningar.

 • Scanning av leverantörsfakturor
 • Kontering av leverantörsfakturor
 • Registrering i reskontra
 • Upprätta betalningsförslag
 • Utföra betalningsuppdrag
 • Registrering av leverantörsbetalningar
 • Underhåll av leverantörsregister
 • Avstämning av leverantörsreskontra

Kundreskontra

Read more arrow

– Vi upprätthåller en komplett kundreskontra – oavsett om ni själva sköter faktureringen eller om ni anlitar oss till att skriva era kundfakturor. Ni har siffror i realtid och vet direkt om någon kund inte betalat. Vi kan såklart även hjälpa er med påminnelse och kravhantering så ni inte behöver hålla koll på det också.

 • Registrering av fakturor i reskontra
 • Registrering av kundinbetalningar
 • Påminnelsehantering
 • Inkassohantering
 • Räntefakturering
 • Underhåll kundregister
 • Avstämning av kundreskontra

Lönehantering

Read more arrow

– Om ni önskar hjälp med lönehanteringen kan vi erbjuda hela eller delar av hela löneprocessen. Från att ta fram korrekta lönespecifikationer till att göra utbetalningen till era anställda och även föreslå ett tidrapporteringssystem som fungerar för er bransch. Vi är inte bara ekonomikonsulter utan har även god datakunskap och kan hjälpa er att bli mer digitala och hitta den effektivaste löneprocessen för er.

 • Månadsvis utföra löneberäkningar
 • Månadsvis skicka ut lönebesked
 • Månadsvis verkställa betalning av lönerna
 • Månads-/kvartalsvis ta fram lönestatistik
 • Månadsvis beräkna semesterersättning/semesterlön
 • Semesterårsavslut
 • Kontrolluppgifter
 • Årsuppgifter FORA

HR affärspartner

Read more arrow

– HR administration är också en del vi kan förvalta åt er. Där går vi djupare in i er verksamhet och kan tillexempel se över kollektivavtalen så dem efterföljs, hålla anställda underrättade om vilka rättigheter och skyldigheter dem har och även vara till hands för dig som företagare om någon anställd har frågor som rör löner, arbetslagar, trygghetsavtal etc. Här anpassar vi tjänsten efter era behov. Vi har kunder där dem anställda ringer oss direkt med frågor gällande lönespecifikationen då vi oftast även kan ge dem svaret.

 • Stötta organisationen i personalfrågor
 • HR och lönekontakt för personalen
 • administrerar löneprocessen
 • administrera kollektivavtalsprågor, pension etc.

Skatte- och avgiftshantering

Read more arrow

– Varje månad ska arbetsgivardeklarationen på individnivå in och även momsen om ni inte valt att rapportera per kvartal men även detta ska kommas ihåg och så får man inte glömma inkomstdeklarationen en gång per år. Som en del i vår Ekonomiservice så hjälper vi er med allt som rör dina skatter och deklarationer. Även in och utbetalningar av detta hjälper vi er med så det ni endast behöver göra är att godkänna dem.

 • Skattedeklaration mervärdeskatt månadsvis eller kvartalsvis
 • Periodsammanställning månadsvis
 • Skattedeklaration sociala avgifter och personalskatt
 • Kvartalsredovisning av EU-moms
 • Uppföljning debitering av preliminär F-skatt

Månadsavstämning

Read more arrow
 • Efterkontroll av räkenskapsmaterial
 • Avstämning av balanskonton
 • Avstämning av bokförda löner och ersättningar
 • Underlag förutbetalda kostnader
 • Underlag upplupna intäkter
 • Underlag upplupna kostnader
 • Underlag förutbetalda intäkter
 • Underlag för lagerredovisning
 • Upprätta inventarieregister
 • Underhåll och avstämning av inventarieregister

Årsredovisning och Bokslut

Read more arrow

– Vid räkenskapsårets slut upprättar vi bokslut med den dokumentation som krävs. Vi upprättar alltid bokslutsbilagor samt övrigt bokslutsmaterial. Vi upprättar årsredovisning i de fall detta krävs. Vi hjälper dig med bokslut i nacka.

 • Framtagande av underlag enligt särskild förteckning
 • Bokslutsbilagor med tillhörande specifikationer
 • Upprättande av årsredovisning/årsbokslut
 • Upprätta inkomstdeklaration för bolaget
 • Upprätt inkomstdeklaration för delägare

Revision

Read more arrow

– Vi har ett mycket nära och bra samarbete med seriösa och duktiga revisorer som kan hjälpa till med revision.

För större företag där revision är en del av årsbokslutet så hjälper vi till att ta fram allt som revisionerna behöver för att revisionen ska blir så kostnadseffektiv som möjligt.

 

Ombildning/ nybildning av bolag

Read more arrow

– Vi hjälper till med nybildningar, ändringar och avregistreringar gällande alla typer av företag hos både Bolagsverket och Skatteverket. Vi finns även till hands för rådgivning kring ditt företagande.

Vad kan vi mer erbjuda?

Att lyckas och bygga hållbara och lönsamma företag är något vi strävar efter hos våra kunder. Via vår managementtjänst kan vi gå in i verksamheten mer djupgående och hjälpa till med olika beslutssituationer. Vi kan sätta upp nya affärssystem, nya rutiner och se över affärsprocesser för att du ska nå dina mål och kanske våga satsa ännu högre.

Management
Quote

De tjänster och service som Recma bistår med är ovärderliga för mitt företag. Jag är så glad att jag hittat dom att växa tillsammans med.

Hemsida

Saga Mariah Sandberg

Ägare Studio Mossa AB

Quote

Med Recma som affärspartner har jag kunnat fokusera på mitt ledarskap och att driva mina verksamheter framåt.

Hemsida

Anette Berg

Ägare/VD Vivaldi AB

Quote

Passar oss perfekt som är ett växande producerande bolag, så nöjd med deras tjänster.

Hemsida

Theresia Dibinger

Ägare Beautistery(Nóttnuit)

Quote

Duktiga med härlig känsla och förståelse för helheten!

Hemsida

Sanna Danell

VD Bogleboo och Attire Software

Quote

Bra samarbetspartner sedan flera år – kan rekommenderas!

Pia Hedberg

Ägare Zidyllen AB (Café Notholmen)

Quote

Smidiga och hjälpsamma!

Hemsida

John Kirsh

Ägare Kirsh och Dereka arkitekter AB

Lått oss mötas om så i molnet

Kontakta oss idag

Så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi berättar mer om oss och vad vi kan erbjuda er. Vill ni nå oss direkt så är ni alltid välkomna att ringa 08-715 07 76