Grafisk identitet

Design är varumärkets tysta ambassadör

Idag när konkurrensen är hård ökar kravet på att kunderna lätt ska kunna hitta det de söker och snabbt fatta ett köpbeslut. En attraktiv Logotyp och en tydlig grafisk indentitet med inspirerande bilder kan avgöra vad kunden tycker om en verksamhet. Då har den grafiska formgivningen en viktig roll. Grafisk form är inte bara utsmyckning, det visuella intrycket av en produkt eller tjänst är ofta avgörande om en kund väljer den eller inte. Den grafiska designen måste tilltala rätt mottagare och förmedla något till dem.

På Recma arbetar vi med grafisk design, typografi, form, färg och layout samt med den kreativa processen och det kreativa flödet. Med idéer som går utanför ramarna och spännande detaljer hittar vi vägen till dina kunder och ser till att din information når fram till dem.

Corporate identity (CI), företagsidentitet, är hur en organisation genom sitt handlade, kommunikation och grafiska bild inåt och utåt ger uttryck för hur företaget är. Corporate identity kan liknas[reklammakarnas syn?] vid en organisations “personlighet” eller karaktär genom att man förmedlar en bild internt och externt hur man vill uppträda och uppfattas. Detta görs genom namn, logotyp och tillhörande delar som styra genom riktlinjer. Riktlinjerna rör till exempel vilka färger man använder, layout på material och hur man ska uppträda.

 

Grafisk indentitet

Hur ditt varumärke visuellt intentifieras ur ett kundperspektiv även kallat Corporate identity (CI), företagsidentitet, är hur en organisation genom sitt handlade, kommunikation och grafiska bild inåt och utåt ger uttryck för hur företaget är.

grafisk profilering

En grafisk profil kan beskrivas som ett regelverk för hur företagets grafik ska se ut och användas. Har man inte bestämt något av detta blir kvalitén förr eller senare lidande och företagets kommunikation kan ses som oprofessionell om materialet man använder ser olika ut varje gång.

grafisk formgivning

Grafisk design är att tillämpa tekniker för att arrangera bilder och text för att få fram ett budskap eller underlätta för mottagaren att förstå budskapet. Här hjälper vi er att med form och färg hitta er egen design och struktur.

grafisk kommunikation

grafisk kommunikation behandlar visuella budskap och hur de framställs för olika syften och sammanhang. Dessutom behandlar ämnet hur de grafiska idéernas gestaltning påverkar journalistik, information och reklam samt uttrycksformer inom design- och kultursektorn.

vilka vi är

Recma är ett externt huvudkontor som erbjuder företag tjänster inom redovisning, marknadsföring och affärsutveckling,- allt under ett och samma tak.

varför vi finns

 Recma är resultatet av en idé om att låta företagare, entreprenörer och kreatörer fokusera på rätt saker för att bygga hållbara och lönsamma verksamheter i världen.

vem är du

Du är företagare  med många bollar i luften, höga visioner och starka affärsideer men med alldeles för lite tid.

hur det börjar

Allt börjar med ett förutsättningslöst möte över en kopp tea eller kaffe. välkommen till oss i Nacka