Grafisk formgivning

Design är varumärkets tysta ambassadör

Grafisk design är att tillämpa tekniker för att arrangera bilder och text för att få fram ett budskap eller underlätta för mottagaren att förstå budskapet. Här hjälper vi er att med form och färg hitta er egen design och struktur.

Visitkort & tryckmaterial – Recma hjälper företag att ta fram tryckmaterial som tilltalar. Med vår erfarenhet och känsla för material och design så kan vi hjälpa dig att trycka allt som behövs i just din verksamhet.

Företagspresentation – En Företagspresentation är en grund för att stärka ditt företags indentitet. Den hjälper dig att konkret informera om ditt företag och hjälper dig att lyfta det som är viktigt. Recma erbjuder inspirativa företagspresentationer som skräddarsys efter din verksamhets behov.

Produkt/Tjänstebeskrivning – Beskrivning av din produkt/Tjänst och ditt erbjudande har stor betydelse, Vi på Recmaa har erfarenhet ifrån olika branscher och hjälper dig att kommunicera på rätt sätt.

 

Grafisk indentitet

Hur ditt varumärke visuellt intentifieras ur ett kundperspektiv även kallat Corporate identity (CI), företagsidentitet, är hur en organisation genom sitt handlade, kommunikation och grafiska bild inåt och utåt ger uttryck för hur företaget är.

grafisk profilering

En grafisk profil kan beskrivas som ett regelverk för hur företagets grafik ska se ut och användas. Har man inte bestämt något av detta blir kvalitén förr eller senare lidande och företagets kommunikation kan ses som oprofessionell om materialet man använder ser olika ut varje gång.

grafisk formgivning

Grafisk design är att tillämpa tekniker för att arrangera bilder och text för att få fram ett budskap eller underlätta för mottagaren att förstå budskapet. Här hjälper vi er att med form och färg hitta er egen design och struktur.

grafisk kommunikation

grafisk kommunikation behandlar visuella budskap och hur de framställs för olika syften och sammanhang. Dessutom behandlar ämnet hur de grafiska idéernas gestaltning påverkar journalistik, information och reklam samt uttrycksformer inom design- och kultursektorn.

vilka vi är

Recma är ett externt huvudkontor som erbjuder företag tjänster inom redovisning, marknadsföring och affärsutveckling,- allt under ett och samma tak.

varför vi finns

 Recma är resultatet av en idé om att låta företagare, entreprenörer och kreatörer fokusera på rätt saker för att bygga hållbara och lönsamma verksamheter i världen.

vem är du

Du är företagare  med många bollar i luften, höga visioner och starka affärsideer men med alldeles för lite tid.

hur det börjar

Allt börjar med ett förutsättningslöst möte över en kopp tea eller kaffe. välkommen till oss i Nacka