Background

Bokslut

När ett år har gått är det dags för bokslut. Det innebär att stänga hela räkneskapsåret genom att först stämma av alla konton samt se över så alla verifikationer som avser det året är med.

På Recma ser vi till att allt är i sin ordning så att bokslutet ska gå så smidigt som möjligt. Om vi även sköter din löpande bokföring så är allt oftast redan avstämt och klart så bokslutet inte blir något problem.

vägen till bokslut

Vi hjälper er med hela processen och börjar med ett avstämningsmöte där vi går igenom balans- och resultatsrapporten och ser över resultatet samt eventuella avvikelser. Därefter påbörjar vi vårt arbete med att få fram en årsredovisning som ni sen godkänner med påskrift så vi kan skicka in den till myndigheterna.

Årsredovisning

Årsavstämning

Bokslutstransaktioner

Periodiseringar

Avskrivningar

Bokslutsdispositioner

Årsbokslut och årsredovisning

Alla företag ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut.
Bokslutet kan vara antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek.

- Sedan 2016 -

Det är din resa

vilka vi är

Recma är ett externt huvudkontor som erbjuder företag tjänster inom redovisning, marknadsföring och affärsutveckling,- allt under ett och samma tak.

varför vi finns

 Recma är resultatet av en idé om att låta företagare, entreprenörer och kreatörer fokusera på rätt saker för att bygga hållbara och lönsamma verksamheter i världen.

vem är du

Du är företagare eller blivande företagare med många bollar i luften, höga visioner och starka affärsideer men med alldeles för lite tid.

hur det börjar

Allt börjar med ett förutsättningslöst möte över en kopp the eller kaffe. välkommen till våra nybyggda lokaler i Tyresö.