Bokslut

När ett år har gått är det dags för bokslut. Det innebär att stänga hela räkneskapsåret genom att först stämma av alla konton samt se över så alla verifikationer som avser det året är med.

På Recma ser vi till att allt är i sin ordning så att bokslutet ska gå så smidigt som möjligt. Om vi även sköter din löpande bokföring så är allt oftast redan avstämt och klart så bokslutet inte blir något problem.

 

Bokslut till fast pris/mån?  Äger ett mindre företag som stämmer in på nedan nämnda ? Då bakar vi in ditt bokslutet i din månadskostnad hos oss !

  • mindre än 3 anställda (i medeltal),
  • mindre än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning,
  • mindre än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

vägen till bokslut

Vi hjälper er med hela processen och börjar med ett avstämningsmöte där vi går igenom balans- och resultatsrapporten och ser över resultatet samt eventuella avvikelser. Därefter påbörjar vi vårt arbete med att få fram en årsredovisning som ni sen godkänner med påskrift så vi kan skicka in den till myndigheterna.

Årsredovisning

Årsavstämning

Bokslutstransaktioner

Periodiseringar

Avskrivningar

Bokslutsdispositioner

Årsbokslut och årsredovisning

Alla företag ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut.
Bokslutet kan vara antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek.